[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

ติดตามงาน กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

20 / ธ.ค. / 2560 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562)
เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด กศน.ตำบล……………………….ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึก
เข้าชม : 143
คะแนน Vote : [1]
19 / ธ.ค. / 2560 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม2560
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เข้าชม : 91
คะแนน Vote : [0]
4 / ธ.ค. / 2560 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
ดาวน์โหลดคู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
โดยสำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าชม : 107
คะแนน Vote : [0]
21 / ส.ค. / 2560 : ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.)
พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.)
เข้าชม : 196
คะแนน Vote : [0]
19 / เม.ย. / 2560 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
เข้าชม : 381
คะแนน Vote : [2]
19 / ธ.ค. / 2559 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ ที่ 9 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2559
เข้าชม : 549
คะแนน Vote : [0]
24 / พ.ย. / 2559 : ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
รยงานการรับการส่งเสริมของรัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ประจำปี 2559
รยงานการรับการส่งเสริมของรัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ประจำปี 2559
เข้าชม : 589
คะแนน Vote : [0]
18 / พ.ย. / 2559 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
เปิดตลาดนัดสินค้าเกษตรและสินค้าพื้นเมืองแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง
กศน.อำเภอนาหว้า
เข้าชม : 403
คะแนน Vote : [0]
21 / ต.ค. / 2559 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
รายการ สายใย กศน. ตอน สร้างอาชีพ สร้างรายได้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จ.นครพนม
ออกอากาศ วันที่ 4 ก.พ. 59
เข้าชม : 428
คะแนน Vote : [0]
21 / ต.ค. / 2559 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
รายการ สายใย กศน. ตอน สอนคน
ให้รู้หนังสือกับกศน.นครพนม ออกอากาศ 18 ม.ค. 59
เข้าชม : 292
คะแนน Vote : [0]
27 / ก.ย. / 2559 : การศึกษานอกระบบ
วีดีโอ 8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
โดย พร้อมพันธ์TV Youtube Channal
เข้าชม : 284
คะแนน Vote : [0]
9 / ก.ย. / 2559 : ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
สำรวจข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดประชาชนทุกประเภท
สำรวจข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดประชาชนทุกประเภท
เข้าชม : 437
คะแนน Vote : [1]
21 / เม.ย. / 2559 : ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
รายงานโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี 2559
รายงานโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี 2559 ทุกวันที่ 2 ของเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 ธ
เข้าชม : 1536
คะแนน Vote : [1]
5 / เม.ย. / 2559 : ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
กำหนดส่งข้อมลแผนการจัดฝึกอาชีพตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
กำหนดส่งข้อมลแผนการจัดฝึกอาชีพตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
เข้าชม : 778
คะแนน Vote : [0]
29 / มี.ค. / 2559 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
ขอความร่วมมือรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและรายงานการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการฯ และก
สำนักงาน กศน. ให้ส่งรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนบูรณาการณ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2559
เข้าชม : 1008
คะแนน Vote : [1]
10 / ก.พ. / 2559 : ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
รายงานการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
รายงานการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
เข้าชม : 960
คะแนน Vote : [1]
4 / ก.พ. / 2559 : ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
เร่งรัดการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.)
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ขอความร่วมมือ กศน.อำภอ ดำเนินการ รายงานผลการจัดกิจกรรมของ ศส.ปชต. ภายในวั
เข้าชม : 815
คะแนน Vote : [0]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
284  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม   48000
โทร 0-4251-2311   แฟ็กส์ 0-4251-2361
e-meil  :  n_phanom@nfe.go.th


Powered by MAXSITE 1.20   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by