[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

Download : ทั้งหมด
  

18 / เม.ย. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
โปรแกรม ITw51 เวอร์ชั่น 9 เมษายน 2561
แจ้ง กศน.อำเภอทุกแห่ง ดาวน์โหลดโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (ITw51)รุ่น วันที่ 9 เมษายน 2561
เข้าชม : [502]
22 / มี.ค. / 2561 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียที่ 2/2560
ผลการตรวจกระดาษคำตอบวิชาบังคับปลายภาคเรียนที่ 2/2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เข้าชม : [145]
29 / พ.ย. / 2560 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลจำนวนนักศึกษา เข้าและจบตามเกณฑ์ฯ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลจำนวนนักศึกษา เข้าและจบตามเกณฑ์ฯ
เข้าชม : [220]
28 / พ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
ตัวอย่างรายงานสรุปผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล
โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เข้าชม : [252]
28 / พ.ย. / 2560 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
คู่มือการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2560
คู่มือ + รายงาน
เข้าชม : [184]
1 / ก.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
ดาวน์โหลดโปรแกรม ITw51
รุ่นวันที่ 8 มีนาคม 2560
เข้าชม : [243]
18 / ส.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
คู่มือการติดตั้งการใช้งานเครื่องสแกนบัตรประชาชน
คู่มือการติดตั้งการใช้งานเครื่องสแกนบัตรประชาชน
เข้าชม : [166]
16 / ส.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าชม : [199]
11 / ก.ค. / 2560 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
สั่งข้อสอบวิชาเลือกปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สั่งข้อสอบวิชาเลือกปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เข้าชม : [206]
19 / พ.ค. / 2560 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
การคัดเลือกขยะมูลฝอย ปี60 ระดับจังหวัด
การคัดเลือกขยะมูลฝอย ปี60 ระดับจังหวัด
เข้าชม : [200]
24 / เม.ย. / 2560 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 \"5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง\"
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 \"5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง\"
เข้าชม : [168]
19 / ธ.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
หลักการจัดสรรเงินงบประมาณและการยืนยันความพร้อมในการจัด
ทำโครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560
เข้าชม : [460]
29 / พ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
โปรแกรม ITw51 เวอร์ชั่น 28 พฤศจิกายน 2559
ปรับปรุงเรื่องหลักสูตรประถมตามโครงสร้างใหม่ เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย เด็กออกกลางคัน และการักษาความปลอดภัย
เข้าชม : [5521]
31 / ต.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
เอกสารการจัดทำคลิปวีดีโอ การจัดทำสื่อเนื้อหาที่ต้องรู้
ภาคบังคับ รายวิชาภาษาอังกษฤ พต11001
เข้าชม : [753]
21 / ต.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
เกณฑ์การประเมิน ดีเด่น
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕9
เข้าชม : [692]
18 / ต.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ไฟล์เอกสารอบรม 25-26
ไฟล์เอกสารอบรม 25-26
เข้าชม : [487]
4 / ต.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
คู่มือการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
ดาวน์โหลดได้ที่นี่
เข้าชม : [559]
13 / พ.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
สัญญาจ้างครู ศรช.ครั้้งที่ 3 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สำหรับครู ศรช.ครั้งที่ 3 วันที่ 1เมษายน - 30 มิ.ย.59
เข้าชม : [1012]
15 / มี.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
แก้ไขดาวน์โหลดคำชี้แจงการจัดทำแผนคำรับรอง การบันทึกข้อมูล กศน.ตำบล
ระบบออนไลน์ DMIS
เข้าชม : [878]
4 / ก.พ. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่างรัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง
ร่างรัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง
เข้าชม : [663]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
284  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม   48000
โทร 0-4251-2311   แฟ็กส์ 0-4251-2361
e-meil  :  n_phanom@nfe.go.th


Powered by MAXSITE 1.20   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by