เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน (1ตุลาคม 2565-30มีนาคม2566)

1.นางสาวมณีรัตน์ สุพร 

2.นายภูดิษพัฒน์ ธนพัฒน์ปรีชา

ประกาศ สนง.กศน.จ.นครพนม

-

536175
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
91
214
535311
3111
2336
536175

Your IP: 3.239.129.52
Server Time: 2023-05-31 04:52:30
วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม รอง ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนครพนม
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดนครพนม
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม (ชั้น5) ศาลากลางจังหวัดนครพนม
26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงาน ไตรมาส 3-4 ประปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการทำงานตามนโยบาย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 พฤษภาคม 2566 นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนครพนม
เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ "นครพนมยามเย็น" ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัด

01 660501-A4-1

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ

No result...

รายงานการประชุม

แจ้งข่าว สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

คู่มือการเงิน บัญชี พัสดุ

แบบฟอร์มเอกสารเบิกจ่าย(พัสดุ)

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา (ฉบับเผยแพร่)

คู่มือการจัดการสถานศึกษา รับมือโควิด

คู่มือการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง)

คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือ 1/63

 

 แบบวัดผลการรับรู้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

messageImage 1685066512162

 

คำชี้แจง

๑.เผยแพร่ QR Code ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด E! บนหน้าเว็บไชด์ ปิดประกาศหรือติดตั้งบริเวณ

หน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติตต่อตามภารกิจของหน่วยงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตอบแบบวัดดังกล่าว

๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัด ET ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ต. การเผยแพร่แบบวัด ET มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น

ผู้ที่ walk-in เข้ามารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน (ต้องเป็นบุคคลนอกสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ส่วนรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่หน่วยงานจัดส่งไปยังศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ แล้วนั้น สำนักงาน ป.ป.ข. จะดำเนินการประเมิน

และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสอดคล้อง

กับภารกิจของหน่วยงานต่อไป

. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริหารหรือติดต่อกับภาครัฐเข้าร่วมตอบแบบวัด ET จะเป็นการเข้าตอบด้วยตนเอง

โดยตรงทางระบบ ITAS และการเข้าตอบมีการปรับเป็นการใช้หมายเลขโทรศัพท์และยืนยันตัวตน

ด้วยรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและเพิ่มโอกาสในการเข้าตอบของผู้ที่จะเข้ามา

มีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐและที่สำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย

ของผู้ตอบมากยิ่งขั้น

๕. สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด QR Code และช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ผ่านทางเว็บไซต์

www.acc.moe.go.th หัวข้อ "การประเมิน ITA ๒๐๒๓"

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด

piyawit

 

jaroonrut

ระบบเชื่อมโยง

ระบบสอบออนไลน์กลางภาคเรียน2/65

ระบบสั่งข้อสอบ

สื่อเทคโนโลยี Maruka Model

สื่อเทคโนโลยี NAKA Model

สื่อระบบเสนองานห้องสมุดเฉลิมราช อ.เมืองฯ

30 พิกัดน่าเที่ยวนครพนม

 

tkpnp

ศูนย์กระจายสื่อการศึกษา       

icon-checkหสม.เฉลิมราชฯอำเภอเมืองนครพนม

icon-checkหสม.เฉลิมราชฯอำเภอธาตุพนม

icon-checkห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอเรณูนคร

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแก

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอวังยาง

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอปลาปาก

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนสวรรค์

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าอุเทน

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสงคราม

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหว้า

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม