เข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/ว 1379

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/ว 1385

เรื่อง รายงานผลการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/ว 1361 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยฯลฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/ว 1354 เรื่อง ส่งแบบประเมินโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัด กศน.สำหรับคนพิการ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 5

ดาวน์โหลด  หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/ว 1334 เรื่อง สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในสำนักงาน กศน.

สิ่งที่ส่งมาด้วย

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.35/ว 1269 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 2562

สิ่งที่ส่งมา้ดวย

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

ที่ ศธ 0210.35/ว 1202 เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูฯลฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ ศธ 0210.35/ว 1203 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฯลฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ ศธ 0210.35/ว 1199 เรื่อง  ขอประชุาสัมพันธ์การรับสมัครสอบบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 1178 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนย 5

เอกสารแนบ 6

เอกสารแนบ 7

เอกสารแนบ 8

เอกสารแนบ 9

เอกสารแนบ 10

เอกสารแนบ 11

เอกสารแนบ 12

เอกสารแนบ 13

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 1162 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ฯลฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.35/ว 1144 เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม 

ที่ ศธ 0210.35/ว 1090 เรื่อง  แนวปฏิบัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ประเมินตนเองและแผนพัฒนาบุคคลฯลฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 915 เรื่อง ระเบียบและประกาศการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 902 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 885 เรื่อง การเตรียมการเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 874 เรื่อง  เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 879 เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 880 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.35/ว 876 เรื่อง โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่ 15 ของสมาคมวัฒนธรรม ฯลฯ

เอกสารแนบ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เรื่อง การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร"หนูน้อย Nakhon Phanom" สงกรานต์รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย - ลาว 2562

วันที่ 15 เมษายน 2562

ณ เวทีกลางสามแยกแลนด์มาร์ค อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

 

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญการเรี่ยไร

คู่มือการค้นหาเลข13หลัก

ดาวน์โหลดโปรแกรมเครื่องอ่านบัตร ปชช. IDCard

 

คู่มือการใช้โปรแกรม google & Line Application

 

โลโก-กศน.นครพนม

  นโยบายกรอบการปฏิบัติงาน ปี 62 
โดย ผอ.สนง.กศน.จ.นครพนม

 

Google Classroom Logo

ดาวน์โหลดเอกสาร Google Classroom 

281684
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
551
703
1887
275895
9725
11776
281684

Your IP: 18.215.161.19
Server Time: 2019-06-18 21:51:22
ครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม โดยนางสาวสร้อย สกุลเด็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานกศน. จังหวัดนครพนม นำคณะกองลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศาลาประชาชมยงใจยุทธ ศาลากลาง จังหวัดนครพนม
ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถลายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
อบรมปรับปรุงเว็บไซต์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมอบรมพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ กศน.ตำบล ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562
ร่วมขบวนแห่ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด
วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม โดยนางสาวสร้อย สกุลเด็น รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเข้าร่วมขบวนแห่ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัด

1587051

19 มีนาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย กศน.อำเภอเรณูนคร เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร โดยนายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้นางสาวสร้อย สกุลเด็น รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ด้วยการเดินรณรงค์ การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ณ บ้านสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม      ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/NFENakhonphanom

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ

No result...

ข่าวการศึกษา

 
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด

Mr.Wutthipol
นายวุฒิพล  ทับธานี
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม 

 

Miss.Sroy07112560
นางสาวสร้อย  สกุลเด็น
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ระบบเชื่อมโยง

ระบบสั่งข้อสอบ

สื่อเทคโนโลยี Maruka Model

สื่อเทคโนโลยี NAKA Model

สื่อระบบเสนองานห้องสมุดเฉลิมราช อ.เมืองฯ

30 พิกัดน่าเที่ยวนครพนม

 

ศูนย์กระจายสื่อการศึกษา       

icon-checkหสม.เฉลิมราชฯอำเภอเมืองนครพนม

icon-checkหสม.เฉลิมราชฯอำเภอธาตุพนม

icon-checkห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอเรณูนคร

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแก

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอวังยาง

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอปลาปาก

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนสวรรค์

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าอุเทน

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสงคราม

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหว้า

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม