[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

กิจกรรมการอบรมวิชาต่างๆ : ทั้งหมด
  

25 / เม.ย. / 2561 : อำนวยการ
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ได้จัดทำรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ว สามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม http://125.25.45.57/ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าม
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561
เข้าชม : [4071]
20 / เม.ย. / 2561 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
แบบรายงานขยะมูลฝอยออนไลน์
แบบรายงานขยะมูลฝอยออนไลน์
เข้าชม : [69]
4 / เม.ย. / 2561 : อำนวยการ
การคัดเลือกคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.
การคัดเลือกคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ปีงบประมาณ 2561
เข้าชม : [3823]
28 / มี.ค. / 2561 : อำนวยการ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯลฯ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯลฯ
เข้าชม : [3826]
26 / มี.ค. / 2561 : อำนวยการ
รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 หากประสงค์แก้ไขกรุณาแจ้งกลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2561
รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561
เข้าชม : [3764]
22 / มี.ค. / 2561 : อำนวยการ
(กศน.อำเภอทุกแห่ง) การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9
เข้าชม : [3706]
19 / มี.ค. / 2561 : อำนวยการ
(กศน.อำเภอทุกแห่ง) รายละเอียดตัวชี้วัด กศน.ตำบล 4g
รายละเอียดตัวชี้วัด กศน.ตำบล 4g
เข้าชม : [135]
18 / มี.ค. / 2561 : อำนวยการ
กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง ตารางแผนการออกประเมิน ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
เรื่อง ตารางแผนการออกประเมิน ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
เข้าชม : [160]
15 / มี.ค. / 2561 : อำนวยการ
(กศน.อำเภอทุกแห่ง) แบบประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ครู กศน.ตำบล/ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปี 2561
(กศน.อำเภอทุกแห่ง) แบบประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ครู กศน.ตำบล/ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปี 2561
เข้าชม : [264]
15 / มี.ค. / 2561 : อำนวยการ
(กศน.อำเภอทุกแห่ง) แบบประเมินพฤติกรรม ครู กศน.ตำบล /ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปี 2561 และตัวอย่างให้คะแนนแบบประเมินพฤติกรรม ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ปี 2561
(กศน.อำเภอทุกแห่ง) แบบประเมินพฤติกรรม ครู กศน.ตำบล /ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปี 2561 และตัวอย่างให้คะแนนแบบประเมินพฤติกรรม ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ปี 2561
เข้าชม : [206]
29 / พ.ย. / 2560 : อำนวยการ
(กศน.อำเภอทุกแห่ง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(กศน.อำเภอทุกแห่ง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เข้าชม : [201]
14 / พ.ย. / 2560 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่องการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
เข้าชม : [330]
14 / พ.ย. / 2560 : อำนวยการ
กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เข้าชม : [325]
9 / พ.ย. / 2560 : อำนวยการ
กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งคำสั่ง
กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งคำสั่ง
เข้าชม : [387]
9 / พ.ย. / 2560 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก บุคล/หน่วยงาน/สถานศึกษา ดีเด่น
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก บุคล/หน่วยงาน/สถานศึกษา ดีเด่น
เข้าชม : [136]
31 / ต.ค. / 2560 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ผังเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาการเรียนรู้สู่ภัยธรรมชาติ และรายวิชาวัสดุศาสตร์
ผังเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาการเรียนรู้สู่ภัยธรรมชาติ และรายวิชาวัสดุศาสตร์
เข้าชม : [140]
14 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทุกแห่ง การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน รายวิชาบังคับฯ
กศน.อำเภอทุกแห่ง การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน รายวิชาบังคับฯ
เข้าชม : [1112]
11 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมือง/ธาตุพนม/บ้านแพง/โพนสวรรค์/ศรีสงคราม/นาแก ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะงานในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ประจำปี ๒๕๖๐ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอเมือง/ธาตุพนม/บ้านแพง/โพนสวรรค์/ศรีสงคราม/นาแก ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะงานในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ประจำปี ๒๕๖๐
เข้าชม : [963]
7 / ก.ย. / 2560 : อำนวยการ
กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เข้าชม : [279]
31 / ส.ค. / 2560 : อำนวยการ
(กศน.อำเภอทุกแห่ง) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรม ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบล ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรม ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบล ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เข้าชม : [406]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
284  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม   48000
โทร 0-4251-2311   แฟ็กส์ 0-4251-2361
e-meil  :  n_phanom@nfe.go.th


Powered by MAXSITE 1.20   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by