Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\np\index.php:1) in C:\AppServ\www\np\index.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\np\index.php:1) in C:\AppServ\www\np\index.php on line 5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
 
 

กิจกรรมการอบรมวิชาต่างๆ : ทั้งหมด
  

14 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทุกแห่ง การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน รายวิชาบังคับฯ
กศน.อำเภอทุกแห่ง การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน รายวิชาบังคับฯ
เข้าชม : [8]
11 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมือง/ธาตุพนม/บ้านแพง/โพนสวรรค์/ศรีสงคราม/นาแก ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะงานในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ประจำปี ๒๕๖๐ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอเมือง/ธาตุพนม/บ้านแพง/โพนสวรรค์/ศรีสงคราม/นาแก ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะงานในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ประจำปี ๒๕๖๐
เข้าชม : [67]
7 / ก.ย. / 2560 : อำนวยการ
กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เข้าชม : [31]
31 / ส.ค. / 2560 : อำนวยการ
(กศน.อำเภอทุกแห่ง) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรม ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบล ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรม ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบล ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เข้าชม : [173]
27 / ก.ค. / 2560 : อำนวยการ
กศน.อำเภอธาตุพนม การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.
กศน.อำเภอธาตุพนม การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [41]
27 / ก.ค. / 2560 : อำนวยการ
กศน.อำเภอปลาปาก การขึ้นบัญฃีผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.
กศน.อำเภอปลาปาก การขึ้นบัญฃีผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [39]
27 / ก.ค. / 2560 : อำนวยการ
กศน.อำเภอบ้านแพง การขึ้นบัญชีผู้ผ่่านการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.
กศน.อำเภอบ้านแพง การขึ้นบัญชีผู้ผ่่านการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [30]
27 / ก.ค. / 2560 : อำนวยการ
หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ E-MAIL : n_phanom@nfe.go.th กศน.อำเภอทุกแห่ง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
กศน.อำเภอทุกแห่ง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เข้าชม : [36]
21 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารผลงาน การขอเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ
จากระดับปฏิบัติการ ขอรับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งในระดับชำนาญการ
เข้าชม : [45]
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีโอรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
เข้าชม : [56]
12 / มิ.ย. / 2560 : อำนวยการ
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าชม : [60]
23 / พ.ค. / 2560 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
เข้าชม : [82]
18 / พ.ค. / 2560 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษ ดีเด่น ปี60 ระดับจังหวัด
การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษ ดีเด่น ปี60 ระดับจังหวัด
เข้าชม : [80]
11 / เม.ย. / 2560 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษ ดีเด่น ปี60 ระดับประเทศ
การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษ ดีเด่น ปี60 ระดับประเทศ
เข้าชม : [97]
30 / มี.ค. / 2560 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ตอบรับโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยอำเภอ
ตอบรับโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยอำเภอ ภายในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560
เข้าชม : [112]
23 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ กศน.อำเภอทุกแห่ง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหน่วยงานย่อย
แบบฟอร์มหน่วยงานย่อย
เข้าชม : [144]
16 / มี.ค. / 2560 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
เข้าชม : [140]
9 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมินครูผู้สอนคนพิการ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ประจำปี ๒๕๖๐
แบบประเมินครูผู้สอนคนพิการ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ประจำปี ๒๕๖๐
เข้าชม : [275]
2 / มี.ค. / 2560 : อำนวยการ
แบบสรุปวันลาของบุคลากร กศน.อำเภอ
แบบสรุปวันลาของบุคลากร กศน.อำเภอ
เข้าชม : [368]
1 / มี.ค. / 2560 : อำนวยการ
จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ๕ สมรรถนะหลักของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบล ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หมายเหตุ ให้ กศน.อำเภอทุกแห่งใช้แบบประเม
จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ๕ สมรรถนะหลักของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบล ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เข้าชม : [857]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
284  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม   48000
โทร 0-4251-2311   แฟ็กส์ 0-4251-2361
e-meil  :  n_phanom@nfe.go.th


Powered by MAXSITE 1.20   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by