เนื้อหา : กิจกรรมการอบรมวิชาต่างๆ
หมวดหมู่ : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
หัวข้อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560


>>>>> รายละเอียดดังนี้<<<<<<<เข้าชม : 198


ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 5 อันดับล่าสุด

      แบบรายงานขยะมูลฝอยออนไลน์ 20 / เม.ย. / 2561
      กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่องการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 14 / พ.ย. / 2560
      หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก บุคล/หน่วยงาน/สถานศึกษา ดีเด่น 9 / พ.ย. / 2560
      ผังเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาการเรียนรู้สู่ภัยธรรมชาติ และรายวิชาวัสดุศาสตร์ 31 / ต.ค. / 2560
      แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 23 / พ.ค. / 2560