เนื้อหา : กิจกรรมการอบรมวิชาต่างๆ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ให้ กศน.อำเภอทุกแห่ง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหน่วยงานย่อย

พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560


 <<<<< ดาวน์โหลด >>>>>

แบบฟอร์มหน่วยงานย่อย

เข้าชม : 538


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอทุกแห่ง การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน รายวิชาบังคับฯ 14 / ก.ย. / 2560
      กศน.อำเภอเมือง/ธาตุพนม/บ้านแพง/โพนสวรรค์/ศรีสงคราม/นาแก ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะงานในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ประจำปี ๒๕๖๐ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 11 / ก.ย. / 2560
      เอกสารผลงาน การขอเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ 21 / ก.ค. / 2560
      วีดีโอรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 27 / มิ.ย. / 2560
      ให้ กศน.อำเภอทุกแห่ง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหน่วยงานย่อย 23 / มี.ค. / 2560