เนื้อหา : กิจกรรมการอบรมวิชาต่างๆ
หมวดหมู่ : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
หัวข้อเรื่อง : ตอบรับโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยอำเภอ

พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560


 ดาว์นโหลดที่นี้

<<<<  เมืองนครพนม 1  >>>>                   <<<<  เมืองนครพนม 2  >>>>

<<<<  ธาตุพนม  >>>>

<<<<  นาแก  >>>>

<<<<  เรณูนคร  >>>>

<<<<  วังยาง >>>>

<<<<  ปลาปาก  >>>>

<<<<  โพนสวรรค์  >>>>

<<<<  ท่าอุเทน  >>>>

<<<<  ศรีสงคราม  >>>>

<<<<  นาหว้า  >>>>

<<<<  นาทม  >>>>

<<<<  บ้านแพง  >>>>เข้าชม : 169


ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 5 อันดับล่าสุด

      แบบรายงานขยะมูลฝอยออนไลน์ 20 / เม.ย. / 2561
      กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่องการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 14 / พ.ย. / 2560
      หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก บุคล/หน่วยงาน/สถานศึกษา ดีเด่น 9 / พ.ย. / 2560
      ผังเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาการเรียนรู้สู่ภัยธรรมชาติ และรายวิชาวัสดุศาสตร์ 31 / ต.ค. / 2560
      แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 23 / พ.ค. / 2560