เนื้อหา : กิจกรรมการอบรมวิชาต่างๆ
หมวดหมู่ : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
หัวข้อเรื่อง : การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษ ดีเด่น ปี60 ระดับประเทศ

อังคาร ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2560


รายละเอียดดาว์นโหลด ดังนี้

1. ข้าราชการครู 60 (1)

2. ศึกษานิเทศก์ต้นแบบ

3.1 บรรณารักษ์.60 doc

3.2 ห้องสมุดประชาชน

4.1 ระบบดูแลผู้เรียน (ผอ.จว)

4.2 ระบบดูแลผู้เรียน (ผอ.อำเภอ)

5.1 พื้นที่สูง (ผอ.จว)

5.2 พื้นที่สูง (ผอ.อำเภอ)

6.1 พื้นที่เสี่ยงภัย (ผอ.จว.)

6.2 พื้นที่เสี่ยงภัย (ผอ.อำเภอ)

7.1 พื้นที่ทุรกันดาร (ผอ.จว)

7.2 พื้นที่ทุรกันดาร (ผอ.อำเภอ)

8.1 พื้นที่ปกติ (ผอ.จว)

8.2 พื้นที่ปกติ (ผอ.อำเภอ)

8.3 สำนักงาน กศน.จังหวัด กทม

8.4 สถานศึกษาขึ้นตรง-อำเภอ

หลักเกณฑ์ ปี 60เข้าชม : 97


ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 5 อันดับล่าสุด

      แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 23 / พ.ค. / 2560
      การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษ ดีเด่น ปี60 ระดับจังหวัด 18 / พ.ค. / 2560
      การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษ ดีเด่น ปี60 ระดับประเทศ 11 / เม.ย. / 2560
      ตอบรับโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยอำเภอ 30 / มี.ค. / 2560
      ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 16 / มี.ค. / 2560