เนื้อหา : กิจกรรมการอบรมวิชาต่างๆ
หมวดหมู่ : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
หัวข้อเรื่อง : การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษ ดีเด่น ปี60 ระดับจังหวัด

พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560


 การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษ ดีเด่น ปี60 ระดับจังหวัดเข้าชม : 80


ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 5 อันดับล่าสุด

      แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 23 / พ.ค. / 2560
      การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษ ดีเด่น ปี60 ระดับจังหวัด 18 / พ.ค. / 2560
      การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษ ดีเด่น ปี60 ระดับประเทศ 11 / เม.ย. / 2560
      ตอบรับโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยอำเภอ 30 / มี.ค. / 2560
      ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 16 / มี.ค. / 2560