เนื้อหา : กิจกรรมการอบรมวิชาต่างๆ
หมวดหมู่ : อำนวยการ
หัวข้อเรื่อง : การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560


 <<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือนำส่ง  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เข้าชม : 60


อำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 14 / พ.ย. / 2560
      กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งคำสั่ง 9 / พ.ย. / 2560
      กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 7 / ก.ย. / 2560
      (กศน.อำเภอทุกแห่ง) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรม ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบล ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 31 / ส.ค. / 2560
      กศน.อำเภอธาตุพนม การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. 27 / ก.ค. / 2560