เนื้อหา : กิจกรรมการอบรมวิชาต่างๆ
หมวดหมู่ : อำนวยการ
หัวข้อเรื่อง : การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560


 <<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือนำส่ง  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เข้าชม : 102


อำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 22 / มี.ค. / 2561
      (กศน.อำเภอทุกแห่ง) รายละเอียดตัวชี้วัด กศน.ตำบล 4g 19 / มี.ค. / 2561
      กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง ตารางแผนการออกประเมิน ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 18 / มี.ค. / 2561
      (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แบบประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ครู กศน.ตำบล/ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปี 2561 15 / มี.ค. / 2561
      (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แบบประเมินพฤติกรรม ครู กศน.ตำบล /ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปี 2561 และตัวอย่างให้คะแนนแบบประเมินพฤติกรรม ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ปี 2561 15 / มี.ค. / 2561