เนื้อหา : กิจกรรมการอบรมวิชาต่างๆ
หมวดหมู่ : อำนวยการ
หัวข้อเรื่อง : การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560


 <<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือนำส่ง  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เข้าชม : 133


อำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ได้จัดทำรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ว สามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม http://125.25.45.57/ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าม 25 / เม.ย. / 2561
      การคัดเลือกคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. 4 / เม.ย. / 2561
      ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯลฯ 28 / มี.ค. / 2561
      รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 หากประสงค์แก้ไขกรุณาแจ้งกลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2561 26 / มี.ค. / 2561
      (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 22 / มี.ค. / 2561