เนื้อหา : กิจกรรมการอบรมวิชาต่างๆ
หมวดหมู่ : อำนวยการ
หัวข้อเรื่อง : การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560


 <<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือนำส่ง  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เข้าชม : 38


อำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอธาตุพนม การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. 27 / ก.ค. / 2560
      กศน.อำเภอปลาปาก การขึ้นบัญฃีผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. 27 / ก.ค. / 2560
      กศน.อำเภอบ้านแพง การขึ้นบัญชีผู้ผ่่านการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. 27 / ก.ค. / 2560
      หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ E-MAIL : n_phanom@nfe.go.th กศน.อำเภอทุกแห่ง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 27 / ก.ค. / 2560
      การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 / มิ.ย. / 2560