เข้าสู่ระบบ

479060
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10
105
303
478166
10
2865
479060

Your IP: 192.168.11.1
Server Time: 2021-12-01 04:44:09
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการกระทรวงศึกษาสัญจร
นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการกระทรวงศึกษาสัญจร และการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
บ่ายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. กระทรวงศึกษาธิการ
เข้าร่วมประชุมและทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครพนม (นครพนมโมเดล) ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังใหม่ ชั้น 5 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. มอบนโยบายการดำเนินงานด้านการศึกษา การปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2565 แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่
และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน โดยใช้รูปแบบมรุขโมเดล และนาคาโมเดล โดยมีนายฤทธิเดช ไตรยวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 12 แห่ง ให้การต้อนรับและรับฟังนโยบาย ในครั้งนี้ ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม เปิดโครงการ
ประชุมทบทวนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เยี่ยมชมนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมด้านการอ่าน ด้านอาชีพ
ให้แก่ประชาชนที่สนใจ และแนะแนวกับผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการศึกษากับ กศน. โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ร่วมกับกศน.อำเภอนาทม ในการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมีนายฤทธิเดช ไตรยวงค์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ

No result...

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด

 Rungthiwa 3

นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม 

 

 ritthidech30122563 0001

นายฤทธิเดช ไตรยวงค์ 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ระบบเชื่อมโยง

ระบบสั่งข้อสอบ

สื่อเทคโนโลยี Maruka Model

สื่อเทคโนโลยี NAKA Model

สื่อระบบเสนองานห้องสมุดเฉลิมราช อ.เมืองฯ

30 พิกัดน่าเที่ยวนครพนม

 

ศูนย์กระจายสื่อการศึกษา       

icon-checkหสม.เฉลิมราชฯอำเภอเมืองนครพนม

icon-checkหสม.เฉลิมราชฯอำเภอธาตุพนม

icon-checkห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอเรณูนคร

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแก

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอวังยาง

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอปลาปาก

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนสวรรค์

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าอุเทน

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสงคราม

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหว้า

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม