เข้าสู่ระบบ

491502
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
117
405
490668
1102
1460
491502

Your IP: 3.236.50.252
Server Time: 2022-05-20 08:23:30
16 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ... โดยดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ...
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ให้บริการแขกผู้มารับเสด็จฯ โดยนายกิตติพงษ์ พรมทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภนาทม ประธานคณะกรรมการ ดำเนินการประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอธาตุพนม (วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมจุลนี โรงเรียนธาตุพนม
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ........ ณ ศฝ.มุกดาหาร
27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ

No result...

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด

 Rungthiwa 3

นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม 

 

 ritthidech30122563 0001

นายฤทธิเดช ไตรยวงค์ 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ระบบเชื่อมโยง

ระบบสั่งข้อสอบ

สื่อเทคโนโลยี Maruka Model

สื่อเทคโนโลยี NAKA Model

สื่อระบบเสนองานห้องสมุดเฉลิมราช อ.เมืองฯ

30 พิกัดน่าเที่ยวนครพนม

 

ศูนย์กระจายสื่อการศึกษา       

icon-checkหสม.เฉลิมราชฯอำเภอเมืองนครพนม

icon-checkหสม.เฉลิมราชฯอำเภอธาตุพนม

icon-checkห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอเรณูนคร

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแก

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอวังยาง

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอปลาปาก

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนสวรรค์

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าอุเทน

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสงคราม

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหว้า

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม