เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

559384
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
139
206
968
557444
139
4651
559384

Your IP: 3.233.221.90
Server Time: 2023-12-01 14:30:03
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภธมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดนครพนม
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม ที่ 1
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดนครพนม
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการที่ดี
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดนครพนม
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2566
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดนครพนม
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คณะทำงานประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ

รายงานการประชุม

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด

piyawit

 

jaroonrut

ระบบเชื่อมโยง

ระบบสอบออนไลน์กลางภาคเรียน2/65

ระบบสั่งข้อสอบ

สื่อเทคโนโลยี Maruka Model

สื่อเทคโนโลยี NAKA Model

สื่อระบบเสนองานห้องสมุดเฉลิมราช อ.เมืองฯ

30 พิกัดน่าเที่ยวนครพนม

 

tkpnp

ศูนย์กระจายสื่อการศึกษา       

icon-checkหสม.เฉลิมราชฯอำเภอเมืองนครพนม

icon-checkหสม.เฉลิมราชฯอำเภอธาตุพนม

icon-checkห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอเรณูนคร

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแก

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอวังยาง

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอปลาปาก

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนสวรรค์

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าอุเทน

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสงคราม

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหว้า

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม