[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

ข่าวสาร/กิจกรรม : ทั้งหมด
  
21 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์ นักตรวจสอบภายใน และเจ้าพนักงานธุรการ
เข้าชม : [133]
21 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เข้าชม : [153]
13 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
13-05-2561 ร่วมกิจกรรมปั่นชายโขงเพื่อสุขภาพ
วันนี้เวลา 05.00 น. นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางสาวสร้อย สกุลเด็น รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม และผู้บริหาร กศน.อำเภอ คณะครู บุคลากร สำนักงาน กศน.เข้าร่วมกิจกรรมปั่นชายโขงเพื่อสุขภาพ
เข้าชม : [36]
8 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยนางสาวสร้อย สกุลเด็น รองผู้อำนวยการ จัดประชุมประจำเดือนสัญจร ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
เข้าชม : [49]
1 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(กศน.อำเภอทุกแห่ง) การให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำการศึกษา 2561
(กศน.อำเภอทุกแห่ง) การให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำการศึกษา 2561
เข้าชม : [58]
1 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(กศน.อำเภอทุกแห่ง) การับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.
(กศน.อำเภอทุกแห่ง) การับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [287]
27 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เข้าชม : [781]
20 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
วันนี้ เวลา 14.00 น. นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [89]
18 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน.อำเภอ 12 แห่ง ข้าราชกรครู
บุคลากรทางการศึกษา ครู อาสาฯ ครู กศน.ตำบล เจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างห้องสมุดประชาชน
เข้าชม : [68]
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพล ทับธานี
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย กศน.อำเภอปลาปากจัดนิทรรศการด้านกลุ่มอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
เข้าชม : [94]
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เวลา 9.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม โดยนายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ 12 แห่ง
จัดงาน 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้นักศึกษา ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ ครู นักเรียน กศน. ประชาชนทั่วไป
เข้าชม : [76]
28 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม เดินทางมาเป็นประธาน
ในงานแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
เข้าชม : [61]
19 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุม
เพื่อประสาน/ติดตามการดำเนินงาน กศน. และงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เข้าชม : [110]
19 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางสาวสร้อย สกุลเด็น รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนคพนม
เข้ารับอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับศึกษานิเทศก์
เข้าชม : [86]
20 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม โดยนายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางตัวชี้วัดการดำเนินงาน
กศน.ตำบล สู่ กศน.ตำบล 4G
เข้าชม : [139]
18 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09. 30 น. ผอ.วุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
พร้อมคณะ ไปนิเทศติดตามการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา
เข้าชม : [153]
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนคนพิการ จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าชม : [174]
4 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11
ประจำปีงบประมาณ 2560 และได้รับเกียรติจากพันเอกชัยพฤกษ์ กองสมบัติ รอง กอ.รมน.จังหวัดนครพนม เข้าชี้แจงการประสานงาน และการทำงานร่วมกัน
เข้าชม : [186]
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม เดินทางเข้านมัสการพระธาตุมหาชัย
อำเภอปลาปาก ก่อนตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
เข้าชม : [165]
22 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๒ พ.ย.25๖๐ เวลา 07.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. เดินทางไปวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
วรมหาวิหาร เพื่อเข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และนมัสการองค์พระธาตุพนม
เข้าชม : [136]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
284  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม   48000
โทร 0-4251-2311   แฟ็กส์ 0-4251-2361
e-meil  :  n_phanom@nfe.go.th


Powered by MAXSITE 1.20   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by