Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\np\index.php:1) in C:\AppServ\www\np\index.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\np\index.php:1) in C:\AppServ\www\np\index.php on line 5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
 
 

ข่าวสาร/กิจกรรม : ทั้งหมด
  
31 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ดร.อำนาย วิชยานุวัติ
ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2
เข้าชม : [17]
22 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างงานตกแต่งและจัดทำนิทรรศการภายใจห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอเมืองนครพนม จังหวัีดนครพนม
เข้าชม : [40]
16 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ประกาศรับสมัคร
เพื่อสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
เข้าชม : [53]
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. ได้กำหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560
ดยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเชิงรุกที่หลากหลาย ทันสมัย สร้างสรรค์ และต่อเนือง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
เข้าชม : [78]
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
น. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 6 มิถุนายน เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย โดยมีนายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เข้าชม : [83]
5 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาทางไกล
วันที่ 4 เมษายน 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม จัดประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสุตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเปิดร้านค้าออนไลน์
เข้าชม : [171]
6 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองนครพนม นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม รักษาการผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50วัน)
เข้าชม : [432]
24 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
ประกวดราคาซื้อหนังสือ สื่อห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
เข้าชม : [699]
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดนครพนม นำข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559
เข้าชม : [1113]
25 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.นครพนม
จัดอบรมครูวิทยากรแกนนำ ครู ข. และ ครู ค. ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบล เพื่อชี้แจงการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยให้ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [1296]
27 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เป็นประธานปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ในการผลิตสื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
เข้าชม : [1384]
13 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559
เข้าชม : [1276]
10 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น.นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมพร้อมด้วย ข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานพิธีวันฉัตรมงคล เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีไทย ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
เข้าชม : [1478]
27 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันทื่ 25 เมษายน 2559 เวลา 8.30 น. นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
พร้อมบุคลากร ร่วมพิธืในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ..
เข้าชม : [435]
18 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
พร้อมคณะข้าราชการ พนักงาน และบุคลากร เข้าร่วมงานพิธี
เข้าชม : [621]
18 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ
เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงาน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม
เข้าชม : [823]
31 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมานางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.นครพนม
จัดประชุมผู้บริหาร กศน.จังหวัด ผู้บริหาร กศน.อำเภอ กลุ่มศูนย์จังหวัด กลุ่มสนม.
เข้าชม : [385]
31 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
พร้อมคณะ ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวัน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าชม : [283]
29 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นครพนมเมืองแห่งความสุข
\"มานครพนม ชมสามที่สุด เพื่อสุขที่สุด\"
เข้าชม : [313]
11 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ร่วมกับ กศน.โพนสวรรค์ ออกให้บริการ
นโครงการอำเภอยิ้ม ร่วมกับหน่วยงานราชการภายในอำเภอโพนสวรรค์
เข้าชม : [952]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
284  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม   48000
โทร 0-4251-2311   แฟ็กส์ 0-4251-2361
e-meil  :  n_phanom@nfe.go.th


Powered by MAXSITE 1.20   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by